CONDICIONS GENERALS DE COMPRA I DEVOLUCIÓ

Tots els preus exposats a la nostra botiga on-line inclouen el 21% que correspon a l’IVA i no inclouen el transport ni altres despeses no especificades.

En efectuar la seva compra se li enviarà una factura a l'adreça de correu electrònic associada a la seva compta de client. Aquesta factura serà utilitzada com a resguard de garantia en cas que calgui utilitzar aquest servei. També podrà ser utilitzada en cas de canvi o devolució d’algun producte.

En cas que hi hagi algun inconvenient en el lliurament pactat per a la inexistència o mal estat d’algun dels articles, Collelldemont.com podrà ordenar la devolució de l’import total o parcial de la compra amb previ avís al client.

En cas de sol.licitar un canvi o devolució, el client ho haurà de notificar per correu electrònic abans de 7 dies. Caldrà retornar els articles en perfecte estat i en el seu embalatge original. Collelldemont.com no es farà càrrec del cost del transport.

Si el client està interessat en adquirir un producte del qual no en queden existències, Collelldemont.com li pot informar del termini previst per a la recepció de l'article.