CONCEPTE I PRODUCCIÓ:

Les condiciones de compra estàn sotmeses a la "legislación española" per tant les operacions de venda s'entendran realitzadas en el domicili de Collelldemont a Manlleu. En cas de litigi entre les parts del present contracte, la jurisdicció competent serà sometmesa als jutjats de Barcelona.